1daa04a6-fea6-4275-9746-47a717424039.jpg

Pielęgniarstwo – obserwacja chorych

Obserwacja chorego powinna obejmować całe jego zachowanie i wszystkie czynności. Trzeba w czasie obserwacji brać pod uwagę objawy subiektywne, tzn. odczucia chorego takie, jaki ból, osłabienie, a więc bladość, sinicę, duszność, podwyższaną ciepłotę, przyspieszenie lub zwolnienie tętna itp.

obserwacja
Wejdź tutaj i sprawdź źródło.

Obserwowane objawy dzieli się na fizjologiczne i patologiczne. Do objawów fizjologicznych należą normalne, prawidłowe czynności organizmu, jak objawy głodu na czczo i sytości po spożyciu (posiłku, regularne oddawanie moczu i stolca, objawy zmęczenia po wysiłku. Do objawów patologicznych zalicza się: trwały ‚brak łaknienia, mdłości, ból, wymioty, biegunki, krwawienia i krwotoki, zmiany chorobowe ma skórze i śluzówkach itp. Więcej na stronie matique – sprawdź.